4 – Nos médias

Ce que nous écrivons


تربية – مساواة – ّررالـمنبثق عن ملتقى التربية الجديدةالالبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

كلش يءقيللكن ش يءتحقق

البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

الـمنبثق عن ملتقى التربية الجديدة

تربية – مساواة – ّرر طوبياتنا اليوم

نحن فاعلون اجتماعيون، مربون، مبدعون، هل نريد ا بقاء على نظام تربوي أظهر في جل ا وقات انه مدمر للذكاء كما ل شخاص كبارا و صغارا ؟ هل نريد التمسك بممارسات بيداغوجية لم تتغير ومحتويات تعليمية ثابتة قديمة و تقييم انتقائي متوارث من زمن مض ى؟ .

Lire la suite…

Manifiesto Emanado del Coloquio de Educación Nueva Educación-Igualdad-Emancipación Nuestras utopías para hoy

Manifiesto : Emanado del Coloquio de Educación Nueva
Educación-Igualdad-Emancipación
Nuestras utopías para hoy

 http://www.gfenlyonnais.fr/?cat=9


Nos encontramos ante el momento de elegir

Los abajo firmantes, agentes sociales, educadores, creadores, ¿queremos perpetuar un sistema escolar tan a menudo destructor de inteligencias y de personas, ya sean adultos o niños? ¿Queremos seguir perpetuando prácticas pedagógicas que no cambian, contenidos de enseñanza inamovibles, una evaluación-selección heredada de épocas pasadas?… Lire la suite…


Proglas « Obrazovanje-Jednakost-Emancipacija Naše savremene utopije »

Proglas

sačinjen na Kongresu Novog obrazovanja

Obrazovanje-Jednakost-Emancipacija

Naše savremene utopije

http://www.gfenlyonnais.fr/?cat=9 - [Ime, Prezime, Elektronska adresa (koja neće biti objavljena), Zvanje koje će stajati uz vaše ime (nije obavezno), Zemlja, Naziv ustanove, Skraćenica (nije obavezno), Sajt (nije obavezno)]

Pred nama je izbor

Da li mi, društveni akteri, prosvetni radnici i stvaraoci želimo da i dalje postoji školski sistem koji tako često, i kod dece i kod odraslih, uništava ličnost i inteligenciju?… Lire la suite…


Dialogue n° 164 – Objets disciplinaires / Pensée complexe

Ce numéro de Dialogue visite des questions toujours vives dans notre système éducatif : celles de l’organisation/découpage des connaissances et de leur enseignement, en disciplines « académiques » et ses conséquences.

In-discipliner le réel n’est-ce pas ce qui se joue dans les transversalités/combinaisons disciplinaires ?
Qu’entendre par « pluridisciplinarité »,« interdisciplinarité », « transdisciplinarité » ?… Lire la suite…


Манифест « Образование-Равенство-Эмансипация » – Наши утопии для сегодняшнего дня

Манифест

               Образование-Равенство-Эмансипация

                 Наши утопии для сегодняшнего дня

Текст Коллоквиума Французской группы Нового Образования (GFEN)                – Группы Нового Образования франкоязычной Швейцарии (GREN)

 

Сейчас время выбора                                                                                                             Мы, работники социальной сферы, образования, творцы, хотим ли мы увековечить школьную систему, так часто разрушительную для разума, равно как и для личности, как взрослых, так и детей.… Lire la suite…


Le manifeste « Éducation-Égalité-Émancipation – Nos utopies pour aujourd’hui » (GFEN & GREN) (Manifesto – Manifiesto – Манифест – Manifest – Proglas…)


Changer le contrat scolaire…

Aller vers une école qui n’étiquette plus, ne trie plus, ne sélectionne plus la jeunesse,
mais l’instruit,
l’éduque sérieusement et joyeusement…
Vous êtes de ce combat de l’Éducation nouvelle pour la dignité et le « Tous capables » ?Lire la suite…


Dialogue n° 163 – Éloge de l’hétérogénéité – Janvier 2017 (GFEN)

Dialogue est pleinement en phase avec l’actualité, tant la question de l’hétérogénéité est centrale en ce moment. Elle n’est pas seulement dans les préoccupations du monde éducatif, c’est une des interrogations sociales et politiques les plus sensibles. Devons-nous accueillir des réfugiés ? Nous faut-il définir notre identité ? Devons-nous nous ressembler pour pouvoir vivre ensemble ?
Lire la suite…

« Transformer la société par l’éducation, 30 ans de réflexions et d’action du GBEN »


Elle est née, notre belle histoire de 30 ans du GBEN.

Sorti de presse fin octobre, le carnet du CARHOP de Florence LORIAUX « Transformer la société par l’éducation, 30 ANS DE RéFLEXIONS ET D’ACTION DU GBEN » retrace l’histoire mouvementée du Groupe belge d’Éducation nouvelle (normal pour un « mouvement » !) pendant ces trente années qui ont bien changé la face du monde et de notre petite Belgique francophone : trente ans de réflexions et d’actions avec l’intention de transformer la société par l’éducation.… Lire la suite…


Dialogue n° 162 – Des pratiques pour lever les fatalités – Automne 2016 -(GFEN)

Actes des 9èmes rencontres nationales sur l’accompagnement,
Saint-Denis 2 avril 2016

L'histoire des transfuges témoigne d'une non-fatalité de la fatalité. Mieux identifiés, les facteurs ayant contribué à ces destins d'exception peuvent instruire le changement à une plus large échelle.
Du regard porté sur les jeunes aux relations tissées avec les parents en passant par ce qui, dans les pratiques, fait rupture avec les processus ségrégatifs, stimule l'envie de comprendre et  progresser, ces 9è rencontres ont été le rendez-vous de tous ceux qui, dans comme hors l'Ecole, aspirent à la démocratisation de l'accès au savoir et à l'émancipation intellectuelle.
Lire la suite…

« Dialogue » (GFEN) ouvre ses pages au LIEN

Édito N°163 – Janvier 2017

Fenêtre ouverte sur l’Éducation Nouvelle telle qu’elle s’invente et se vit dans d’autres pays, de Haïti à la Belgique, de Russie au Luxembourg, d’Italie à la Tunisie, de Suisse au Kenya et au Maroc, cette rubrique désormais régulière a l’ambition de nous faire entrer dans quelques activités, projets et questionnements du  L.I.E.N. Lire la suite…